Genealogie Hier vindt u de genealogische gegevens  De bedoeling is in eerste instantie geweest om de geschiedenis en genealogische data van zowel de familie (van) Baars(Baers) en (van) Barmentlo(o) weer te geven. Er is voor de geïnteresseerde meer terug                   te vinden in desbetreffende lectuur en ik verwijs hier naar dan ook bij              deze om meer te weten te komen, de reeks zou anders te groot worden.                         Ik ga  een druk voorbereiden voor de intieme familieleden, waarbij dan uiteraard veel meer persoonlijke informatie wordt gegeven, dit vind ik                echter niet geschikt om dit publiekelijk neer te leggen. Voor zover mogelijk zijn alle vermelde data drie of meerdere malen geverifieerd                 via andere bronnen en soms is er een keuze gedaan op grond van       persoonlijk inzicht betreffende personen of tijd om een keuze hierin                            te maken. Er is echt getracht naar eer en geweten een juist beeld te                    geven van de beschikbare gegevens, familierelaties, bezittingen, familiewapens, etc., dat wil  niet zeggen dat hierin geen onjuistheden                     zouden kunnen zijn geslopen, het zal ongetwijfelt, ook ik ben afhankelijk geweest van ter beschikking staande data, onderzoeken van anderen, vervalsingen uit het verleden, ook ik was er destijds niet bij aanwezig,                  dus kan het niet uit eerste hand vertellen. Desondanks hoop ik hiermee                een bijdrage te hebben kunnen geven aan de verduidelijking van de geschiedenis in het algemeen en onze voorouders in het bijzonder.   Database familienamen Database © D.C.Baars 2011