Naslagwerken Hier is de in 2002 gepubliceerde geschiedenis weergegeven © D.C.Baars 2011 Veel tijd is gaan zitten in het opsommen van titels van de voorouders en van belang hierbij is dat het niet altijd de gevoerde titel behoefde te zijn, misschien was het zelfs     de desbetreffende niet bekend in die tijd. Ik heb geprobeerd te achterhalen welke afstammingstitels er waren, voor zover bekend welke zij voerden, welke zij op grond     van hun afkomst of bezittingen zouden mogen voeren, enz. en deze ter informatie bij     de desbetreffende vermeld en hiervoor de geldige regels toegepast. Dichter in tijd    wordt het wel wat duidelijker wat dit betreft, maar dan komt in de Nederlanden het probleem dat de diverse voorouders zich niet aangemeld hebben om deze formeel           te mogen voeren, er zijn republieken ontstaan waarbij deze werden afgeschaft of           niet meer erkend, enz. Ik heb desondanks deze titels WEL vermeld, dit alleen op        grond van het feit van geboorterecht (naar mijn mening) en niet op staatsrecht en           zij kunnen mede door de afschaffing van bij Koninklijk Besluit ook niet meer worden verkregen. De behandelde voorouders zijn uitgevoerd in GROOT-Vet-en Onderstreept , hun ouders in Schuin-Vet, kinderen in Vet-Schuin-Onderstreept, titels in Schuin- Onderstreept  en diversen/ opmerkingen/aliassen in Schuin. Alle kinderen die tevens voorouder zijn hebben de vermelding: (zie verder bij het verhaal van deze voorouder) zonder verdere gegevens partner, enz., en zo niet, dan is dit voor zover bekend wel vermeld. Hoe de lijnen precies verlopen kan worden opgezocht bij de index, want daar   in staan de exacte verbintenissen duidelijk vermeld. Soms staat tussenhaakjes andere titels, vervallen tussenvoegsels, meerdere namen, etc. Niet altijd is duidelijk welk    familiewapen werd gevoerd, dan is (indien bekend) het laatst gebruikte, de meest waarschijnlijke of algemene gebruikte/bekende  om toch e.e.a. te kunnen weergeven,        dit geld ook soms voor de geplaatste foto’s van bezittingen, etc. Nogmaals, vermelde titels (en dat geld voornamelijk in de eerste 10 generaties) werden niet altijd gebruikt,  zijn niet altijd rechtsgeldig wegens het verzuim van aanmelding), maar hebben in deze meer een aanduidings-en historische functie (voor zover deze niet meer erkend is).